Ymwelwch â ni

Mae croeso i unrhyw un i ddefnyddio’r  cyfleusterau sydd ar gael yn Archifdy Sir Ddinbych, gan gynnwys mynediad i gofnodion gwreiddiol, copïau microffilm a mynediad i wefannau hel achau fel Ancestry a Findmypast. Mae’r Gwasanaeth Archifau yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, ond rydym yn codi tâl am rai gwasanaethau.

Mae ein hadeilad yn hygyrch i bobl gydag anableddau corfforol. I gael manylion llawn am ein cyfleusterau, gweler ein polisi mynediad neu gysylltu â ni.

Archebwch le yn yr ystafell chwilio yma.

Os ydych yn newydd i’r archif, gwyliwch y ffilm fer yma i gael gwybod beth i’w ddisgwyl…