skip to main content

Cofnodion Llywodraeth Leol

Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru yn dal cofnodion sawl corff llywodraeth leol, yn cynnwys cynghorau bwrdeistref, dosbarth trefol a gwledig, cynghorau plwyf, cynghorau dosbarth a sir a chynghorau tref a chymuned.

Mae cofnodion llywodraeth Leol yn hanfodol i ddeall gweinyddiaeth hanesyddol (rhedeg) siroedd Dinbych a’r Fflint. Gall cofnodion ymwneud â materion o’r fath fel cyllid, priffyrdd, carthffosiaeth, tai, rheoli cynllunio/adeiladu ac iechyd y cyhoedd.

Pa gofnodion y gallaf eu canfod yng nghangen Penarlâg?

Mae cangen Penarlâg yn cadw cofnodion corfforaethol Cyngor Sir y Fflint a’r awdurdodau fu’n ei ragflaenu. Am restr lawn, gweler ein tudalen we Cynghorau Sir y Fflint.

Pa gofnodion y gallaf eu canfod yng nghangen Rhuthun?

Mae cangen Rhuthun yn cadw cofnodion corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych a’r awdurdodau fu’n ei ragflaenu. Am restr lawn, gweler ein tudalen we Cynghorau Sir Ddinbych.

Ym mha iaith yr ysgrifennwyd y cofnodion?

Mae’r mwyafrif o’r cofnodion hyn yn Saesneg. Ein polisi yw catalogio’r cofnodion yn yr iaith y cawsant eu hysgrifennu. Mae cofnodion cyngor mwyaf diweddar ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Sut gallaf gael mynediad at y cofnodion hyn?

Gallwch weld y cofnodion hyn yn ein hystafell chwilio. Nid oes unrhyw rai o’n papurau swyddogol na chyngor ar gael i’w gweld ar-lein.  Archebwch le yn yr ystafell chwilio heddiw.