skip to main content
Cwblhewch ein harolwg am ein hadeilad newydd yma

Polisi Tynnu i Lawr

Os mai chi sy’n dal yr hawliau a’ch bod yn pryderu nad ydych wedi rhoi’r hawl i ni gyhoeddi deunydd ar ein gwefan yna gallwch gysylltu â ni i adael i ni wybod.

Mae pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau nad yw’r cynnwys sydd ar gael ar wefan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru a safleoedd y cyfryngau cymdeithasol yn tarfu ar hawliau unrhyw unigolyn, na chyfreithiau perthnasol y DU. Os ydych yn credu fod unrhyw ddeunydd ar ein gwefan yn torri cyfreithiau hawlfraint neu gyfrinachedd, yn cynnwys data personol sensitif neu’n cynnwys deunydd y gellir ei ystyried yn anllad neu’n ddifenwol, yna cysylltwch â ni yn ysgrifenedig os gwelwch yn dda gan nodi’r canlynol:

  1. Eich manylion cyswllt.
  2. Manylion llawn y deunydd.
  3. Yr URL yn llawn lle daethoch o hyd i’r deunydd.
  4. Os yw’r cais yn ymwneud â hawlfraint, darparwch brawf mai chi yw deiliad yr hawliau a datganiad yn nodi, ar gosb anudoniaeth, mai chi yw deiliad yr hawliau neu mai chi yw’r cynrychiolydd awdurdodedig.
  5. Y rheswm am eich cais yn cynnwys ond nid wedi ei gyfyngu i ddeddfwriaeth hawlfraint, deddfau preifatrwydd, amddiffyn data, anlladrwydd, difenwad ayb.

Ein Manylion Cyswllt:

E-bost- [email protected]

Ar ôl derbyn hysbysiad, fe fyddwn yn cydnabod eich cais. Byddwn yn tynnu’r gwaith sy’n destun i’r cais ac yn ymchwilio, gan ymgynghori â’r staff priodol (gan gynnwys yr awdur, os yn bosibl). Pan fyddwn wedi cwblhau ein hymchwiliad byddwn yn gadael i chi wybod beth fydd ein penderfyniad.