skip to main content
Cwblhewch ein harolwg am ein hadeilad newydd yma

Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Os hoffech chi wneud cwyn neu roi adborth am y gwasanaeth a’r cyfleusterau rydym yn eu darparu ym Mhenarlâg defnyddiwch wefan Cyngor Sir y Fflint.

Os hoffech chi wneud cwyn neu roi adborth am y gwasanaeth a’r cyfleusterau rydym yn eu darparu yn Rhuthun defnyddiwch wefan Cyngor Sir Ddinbych.

Mae gan y ddau gyngor eu polisïau unigol sy’n amlinellu’r ffordd maent yn delio â chwynion, canmoliaeth, awgrymiadau a sylwadau am y gwasanaethau maent yn eu cynnig.  Gallwch ei ddefnyddio i roi gwybod i ni pa mor dda rydym yn gwneud a sut y gallwn ni wella.

Os hoffech chi roi adborth am y wefan hon, llenwch y ffurflen hon.