skip to main content

Amdanom ni

Cafodd Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru ei ffurfio ym mis Ebrill 2020 pan ddaeth Archifau Sir Ddinbych (Rhuthun) ac Archifau Sir y Fflint (Penarlâg) ynghyd i gynnig gwasanaeth ar y cyd. Rydym yn casglu cofnodion hanesyddol mewn perthynas â Gogledd Ddwyrain Cymru, ac yn eu cadw nhw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym hefyd yn annog y cyhoedd i ddod i’n hystafelloedd chwilio a defnyddio ein cofnodion.

Pa gofnodion y gallaf i ddod o hyd iddynt yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru?

Rydym yn cadw ystod eang o gofnodion gwreiddiol, gan gynnwys cofrestrau bedyddio, claddu a phriodasau, papurau newydd, lluniau, mapiau, cofnodion llys, gweithredoedd, cyfeirlyfrau masnach a mwy. Mae ein cofnodion yn dyddio o’r ddeuddegfed ganrif i’r unfed ganrif ar hugain. Gallwch chwilio ein catalog i gael syniad o ba gofnodion yr ydym yn eu cadw.

Bydd ein staff proffesiynol yn eich helpu chi i ddeall dogfennau hanesyddol gwreiddiol, copïau microffilm, trawsgriptiau, a’ch arwain chi at yr adnoddau ar-lein perthnasol.

Gall ein cofnodion yn ein casgliadau fod yn ddefnyddiol iawn os ydych yn ymchwilio hanes eich teulu, neu hanes eich tŷ neu ardal leol. Efallai y byddwch angen chwilio am gofnod ar gyfer dibenion cyfreithiol neu swyddogol. Gallwch ddefnyddio ffynonellau cynradd ar gyfer aseiniadau ysgol neu brifysgol.

Gallwch ddod i’n swyddfa yn Rhuthun neu Penarlâg a defnyddio ein harchifau am ddim, nid ydym yn codi tâl am gyngor cyffredinol am ein casgliadau. Fel arall, os nad allwch ymweld â’r archifau yn bersonol, gallwch gyflawni ymchwil hanesyddol neu achyddol ar eich rhan a byddwn yn codi tâl ar ein cyfraddau arferol.

Mae’n bwysig paratoi ymlaen llaw fel y gallwch wneud y mwyaf o’ch amser yn swyddfa’r archifau pan fyddwch yn ymweld â ni. Argymhellwn eich bod yn gwneud ymchwil dechreuol cyn eich ymweliad, unai ar-lein neu yn eich llyfrgell leol. Os oes gennych enwau neu ddyddiadau penodol mewn golwg, bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ddod o hyd i’r cofnodion yr ydych yn chwilio amdanynt.

Sut alla i gymryd rhan?

Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn ein gwaith. Os hoffech wirfoddoli gyda ni yn y swyddfa archifau, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn.