Amdanom ni

Rydyn ni’n casglu cofnodion hanesyddol sy’n ymwneud â Sir Ddinbych, ac yn eu diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydyn ni hefyd yn annog y cyhoedd i ddod i ddefnyddio’r cofnodion.

Sut allaf i ddefnyddio’r cofnodion?

Rydyn ni’n cadw ystod eang o gofnodion gwreiddiol yn cynnwys cofrestrau genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, papurau newydd, ffotograffau, mapiau, cofnodion llys, cyfeirlyfrau masnach a mwy. Mae ein cofnodion yn dyddio o’r ddeuddegfed i’r unfed ganrif ar hugain. Gallwch chwilio’r mynegeion i gael syniad o ba gofnodion sydd gennym ni.

Fe wnaiff ein staff arbenigol eich helpu i ymgynghori â dogfennau hanesyddol gwreiddiol, copïau microffilm, trawsgrifiadau, a’ch tywys i adnoddau ar-lein perthnasol.

Gall y cofnodion yn ein casgliadau fod yn ddefnyddiol iawn os ydych chi’n ymchwilio hanes eich teulu, neu hanes eich tŷ neu’r ardal leol. Fe allech hefyd fod angen edrych ar gofnod i ddibenion cyfreithiol neu swyddogol.
Gallwch ddod i’r swyddfa a defnyddio’r archifau am ddim, a fyddwn ni ddim yn codi am gyngor cyffredinol ar ein casgliadau. Gallwn wneud ‘chwiliad sydyn’ (e.e. cofnod cofrestr blwyf sengl) ar eich rhan am ddim.
Mae’n bwysig cynllunio ymlaen llaw, er mwyn i chi fanteisio ar eich amser pan fyddwch yn ymweld â’r archifau. Byddwn yn cymeradwyo gwneud peth gwaith ymchwil cychwynnol cyn eich ymweliad, un ai ar-lein neu yn eich llyfrgell leol. Os oes gennych enwau neu ddyddiadau penodedig dan sylw, bydd hyn yn ei gwneud yn haws dod o hyd i’r cofnodion rydych chi’n chwilio amdanyn nhw.

Neu, os na allwch chi ymweld â swyddfa’r archifau’n bersonol, fe allwn ni wneud rhywfaint o ymchwil hanesyddol neu achyddol ar eich rhan am dâl.

Sut allaf i fod yn gysylltiedig?

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith a wnawn ni. Os hoffech wirfoddoli yn yr archifau, cysylltwch â ni ar-lein neu ffoniwch ni.